Rekisteriseloste
 
Rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 9.5.2018
 
1. Rekisterinpitäjä

 Tmi Toni Jokiniitty
Korkokuja 1 B 15
33950 PIRKKALA

Puhelin: 040 5600 451
Sähköposti: info@tonijokiniitty.fi
Y-tunnus:  2428557-3
 
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

:
Toni Jokiniitty: 040-5600451
 
3. Rekisterin nimi
Toni Jokiniitty Shopin käyttäjärekisteri
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Toni Jokiniitty Shopin verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi,
markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.
 
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja kuten:
 nimi
, osoite
, puhelin
, sähköposti
, ostetut tuotteet.
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Toni Jokiniitty Shopin verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.
 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Toni Jokiniitty Shopin verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
 
9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.
 
10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 
11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.